top of page
be04f532-fb76-4c89-b8e3-a243699ea66e_rw_1920.jpg

Naši projekti

U sve složenijem svijetu koji se mijenja, razvoj kritičkog mišljenja postaje ključna vještina za uspješno snalaženje u izazovima sadašnjosti i budućnosti. Filozofija, sa svojom drevnom tradicijom analize, propitivanja i argumentacije, nudi idealan okvir za njegovanje ove temeljne sposobnosti.

U skladu s tom svrhom, sa zadovoljstvom predstavljamo niz filozofskih projekata usmjerenih na jačanje kritičkog mišljenja u različitim područjima. Ovi projekti, koji sežu od međunarodne akademske razmjene do radijske produkcije i rasprava o disertacijama, nastoje potaknuti kritičko promišljanje, konstruktivnu raspravu i izgradnju vlastitog znanja oko tema relevantnih za današnje društvo.

Kritičko razmišljanje

01

Akademska razmjena Škola Dalj iz Hrvatske:

Ovaj projekt promiče razmjenu ideja i iskustava između studenata filozofije s naše institucije i škole Dalj u Hrvatskoj. Kroz videokonferencije, debate i suradničke projekte, sudionici istražuju različite filozofske teme iz različitih kulturnih perspektiva, obogaćujući svoje razumijevanje svijeta i razvijajući vještine interkulturalnog kritičkog mišljenja.

02

Radio: Divergentne misli

Radio Divergent Thoughts: Ovaj radijski program nastoji približiti filozofiju široj javnosti na ugodan i pristupačan način. Kroz intervjue, debate i informacijske kapsule, aktualna pitanja se obrađuju iz filozofske perspektive, potičući kritičku analizu i promišljanje društvenih, političkih i kulturnih problema.

Školski radio
II skup filozofskih disertacija

03

Filozofske disertacije

Sastanak o filozofskim disertacijama: Ovaj godišnji događaj okuplja studente filozofije kako bi predstavili i raspravili svoja istraživanja koja su u tijeku. Sastanak promiče akademsku razmjenu na visokoj razini, konstruktivne povratne informacije i razvoj vještina argumentacije i kritičke debate među sudionicima.

bottom of page